თავგადასავლებით სავსე სემესტრი / A Semester Full of Adventures

 
თათია ცნობილაძე / Tatia Tsnobiladze
თსა-ს სტუდენტი / TMA's Studentთავგადასავლებით სავსე სემესტრი

მე თათია ვარ. გამიჭირდება, თუმცა ვეცდები მოკლედ მოგიყვე ჩემი ჯადოსნური სემესტრის შესახებ, რომელიც ჩეხეთში, მაზარიკის უნივერსიტეტში გავატარე. ცენტრალური ევროპის პატარა ქალაქი ბრნო სიმყუდროვითა და ფუნქციონალიზმით გამოირჩევა, თუმცა დიდი დრო არ დამჭირვებია იმის გასარკვევად, რომ ამ სახასიათო სიმყუდროვეს ფოლკლორი და ’Art Nouveau’ ერთდროულად უქმნიდა ფონს. სტუდენტური ქალაქის მოდერნისტული დინამიკა, ხალისი და მიმღებლობა არა მხოლოდ ბრნოს ქუჩებში, არამედ უნივერსიტეტსა და კლინიკებშიც იგრძნობოდა.

სასწავლო პროცესი გაცილებით მსუბუქი, მოქნილი,  პრაქტიკული უნარ-ჩვევებისა და პაციენტის თერაპიული მართვის განსაზღვრის განვითარებაზე იყო ორიენტირებული. განსაკუთრებით საინტერესო კი სიმულაციური ცენტრი იყო, რომელშიც საშუალება გვქონდა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, ვირტუალურად ჩაგვეტარებინა მანიპულაციები (დიაგნოსტიკა, კერვა, ლაპარასკოპია და სხვ.). ლექტორების მეთვალყურეობის ქვეშ, შეგვეძლო სხვადასხვა კლინიკური შემთხვევის სიმულაცია მოგვეწყო და ექიმის როლი ბოლომდე მოგვერგო.

რობოტული სისტემისგან მიღებული ამაღელვებელი ემოციების მიუხედავად, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი მომავალი სპეციალობა არჩეული მაქვს, მეტ-ნაკლებად რთულია სხვა სფერომ მიიქციოს ჩემი ყურადღება. თუმცა, სწორედ ინტერაქციული სემინარების, კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მხოლოდ მნიშვნელოვან ასპექტებზე ხაზგასმითა და საგნის, როგორც მხოლოდ დიდი თეორიული რეზერვუარის ილუზიის გაქრობის საშუალებით - „განათლებაში თავისუფლების“ განცდა დამრჩა. როგორც უკვე ვახსენე, სასწავლო პროცესი მსუბუქი იყო. ეს გულისხმობს იმას, რომ მიუხედავად სასწავლო მასალის მოცულობისა, სემინარისთვის, პრაქტიკისთვის თუ გამოცდისთვის მომზადების პროცესი უჩვეულოდ მარტივი იყო, რაც ვფიქრობ ლექტორებისა და სტუდენტების მიერ მომზადებული ინსტრუქციების დამსახურებაა. მათში სილაბუსით გათვალისწინებული თითოეული თემა ღრმად იყო გავრცობილი, მოცემული იყო საჭირო ლიტერატურა და მითითებული იყო საშუალო სწავლის ხანგრძლივობაც. კიდევ ერთი ასპექტი, რამაც სწავლის პროცესი გაამარტივა, მსუბუქი გარემო და დახმარებისთვის მზაობა იყო. ხშირად მქონია შემთხვევა, როდესაც ლექტორთან კონკრეტულ საკითხზე იდეებს განვიხილავდი, მათგან კი ყოველთვის მიმღებლობასა და ობიექტურ, თუმცა დიპლომატიურ რჩევებს ვიღებდი. გარდა ამისა, მათი დაინტერესება ამ იდეების მიმართ კიდევ უფრო მიღვივებდა ნაპერწკალს. ისინიც იზიარებდნენ, სერიოზულად აღიქვამდნენ თითოეულ ინოვაციურ იდეას და პატივს სცემდნენ განსხვავებულ ინტერესებს. არ ვიცი შენ როგორ ფიქრობ, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია და მუდამ კარგ მოგონებად დარჩება თითოეული მათგანი, რომელმაც კიდევ უფრო გააფართოვა და მიმართულება მისცა ჩემს იდეებს და რაც ყველაზე მთავარია - ენთუზიაზმი დააფასა.

სწორედ ამის გამო,მაზარიკის უნივერსიტეტში გატარებულმა ხუთმა თვემ დიდი გამოცდილება მომცა და კიდევ ერთხელ გადამააზრებინა, რომ ჩვენი, ახალგაზრდების ინტერესები და იდეები ვალიდურია და სწორედ ჩვენი ვალია მაქსიმალურად აღვიჭურვოთ ცოდნით, ვისაუბროთ, იდეები განვავითაროთ და რეალობას ვაზიაროთ, მიუხედავად იმისა, თუ რამდენად ეწინააღმდეგება ისინი სხვების შეხედულებას.

უნივერსიტეტის მიღმა, პარალელურად რეალობის მეორე ნახევარი ვითარდებოდა. ეს გაცვლითი სემესტრი არ ყოფილა მხოლოდ აკადემიური მარგალიტების დაჭერა. მეგობრები მსოფლიოს ყველა კუთხიდან, მათთან ურთიერთობა, კომუნიკაცია, კულტურის გაზიარება, ბევრი მოგზაურობა და შექმნილი მოგონებები მუდამ ამიჩუყებს გულს ყოველი გახსენებისას. ურთიერთობა არის ის, რაც გვაკავშირებს, შესაბამისად გარდა პროფესიული განვითარებისა, იმ ადამიანებს, რომლებსაც მხოლოდ ხუთი თვის წინ შევხვდი, დიდი წვლილი მიუძღვით ჩემი პიროვნული თავისებურებების განვითარებაში და კიდევ უფრო მეტის აღმოჩენაში. საინტერესოა, რამდენად დიდ როლს ვთამაშობთ სხვების ცხოვრებაში და ის ფაქტი, რომ დღემდე მენატრება თითოეული გაზიარებული წამი, ხაზს უსვამს პირველ რიგში იმას, რომ არსებული შესაძლებლობები, რამდენად მწირიც არ უნდა იყოს, ძვირფასია და შიშის მიუხედავად უნდა ჩავჭიდოთ ხელი და გამოვიყენოთ. სწორედ ამიტომაც იყო ეს გაცვლითი სემესტრი თავგადასავლებით სავსე: ბევრი წინაღობით, გაუგებრობით, სწორი თუ არასწორად წარმართული კომუნიკაციით, ბედნიერი და სევდიანი დღეებით, კომფორტის ზონის ბოლომდე დატოვებით, მოულოდნელი, ჭრელი და ჯადოსნური ამბებით სავსე.

შეიძლება გაცვლითი სემესტრი ბევრ პრობლემასთან, დაბნეულობასთან, შიშთან ან იმედგაცრუებასთანაც კი იყოს დაკავშირებული, მაგრამ მნიშვნელოვანია ღია იყო გამოწვევებისთვისა და სირთულეებისთვის. იმისთვის კი, რაც ჯერ არ იცი და შემდეგ მაქსიმალურად ეცადო შეხედო ყოველ მოცემულობას, როგორც თავგადასავალს და აქციო ყოველი წამი ძვირფასად.

იმედი მაქვს ეს მოკლე მიმოხილვა, რომელიც ნამდვილად არ მოიცავს ყველა იმ მნიშვნელოვანი ასპექტისა თუ მოვლენის აღწერას,რომელსაც მუდამ დავაფასებ, გაგიღვივებს იმ ნაპერწკალს, რომელიც გადაწყვეტილების მიღებაში დაგეხმარება.


A Semester Full of Adventures

I am Tatia. It will be difficult for me, but I will try to tell you briefly about the magical semester that I spent at Masaryk University in the Czech Republic. The small Central European city of Brno is characterized by coziness and functionality, but it didn't take me long to find out that this characteristic coziness was simultaneously created by folklore and 'Art Nouveau'. The modernist dynamics, joy, and acceptance of the student city were felt not only in the streets of Brno but also in the university and clinics.

 

The training process was much lighter, more flexible, and focused on developing practical skills and determining the therapeutic management of the patient. Especially interesting was the simulation center, in which we had the opportunity to perform virtual manipulations (diagnosis, sewing, laparoscopy, etc.) using modern technologies. Under the supervision of the lecturers, we could simulate various clinical cases and play the role of a doctor.


 Despite the exciting emotions I get from the robotic system since I have chosen my future specialty, it is more or less difficult for other fields to attract my attention. However, I was left with the feeling of "Freedom in Education" through interactive seminars, emphasizing only the important aspects of a specific subject, and dispelling the illusion of the subject as just a large theoretical reservoir. As I already mentioned, the training process was light. This means that despite the volume of study material, the process of preparing for a seminar, practice, or exam was unusually easy, which I think is thanks to the instructions prepared by the lecturers and students. In them, each topic covered by the syllabus was covered in depth, the necessary literature was given, and the average length of study was indicated. Another aspect that made the learning process easier was the light environment and willingness to help. I often had the occasion when I discussed ideas on a specific issue with the lecturer, and I always received receptiveness and objective, diplomatic, advice from them. In addition, their interest in these ideas further ignited the spark. They also shared, took each innovative idea seriously, and respected different interests. I don't know what you think, but it is important for me and will always remain a good memory of each of them, who further expanded and gave direction to my ideas and most importantly - appreciated enthusiasm.

 

Because of this, the five months I spent at Masaryk University gave me a great experience and made me realize once again that our interests and ideas of us, young people, are valid and it is our duty to equip ourselves with knowledge as much as possible, to talk, develop ideas and share reality, regardless of how much they contradict the views of others. 

 

Outside the university, the other half of reality was developing at the same time. This exchange semester wasn't just about catching academic pearls. Friends from all over the world, interacting with them, communicating, sharing culture, many trips, and creating memories will always break my heart every time I remember. Relationships are what bind us, so apart from professional development, the people I met only five months ago contributed a lot to the development of my personality and to discovering even more. It's interesting how much of a role we play in the lives of others, and the fact that I still miss every shared moment emphasizes first that the opportunities available, however few, are precious and should be grasped and used despite the fear. That is why this exchange semester was full of adventures: many obstacles, misunderstandings, right or wrong communication, happy and sad days, leaving the comfort zone to the end, full of unexpected, colorful, and magical news.

An exchange semester can be associated with many problems, confusion, fear, or even disappointment, but it is important to be open to challenges and difficulties. For what you don't know yet and then try your best to look at every given situation as an adventure and make every moment precious.

 

I hope this brief overview, which certainly does not include a description of all the important aspects or events that I will always appreciate, will ignite the spark that will help you make a decision.

 


Comments

Popular posts from this blog

ჩეხეთის ქრონიკები / Chronicles of Czechia

ყველაზე ფერადი სტაჟირების დღეები / The most colorful internship days

ჩემი სამედიცინო თავგადასავალი / My Medical Adventure