ბერლინის სამედიცინო ჰარმონია / Berlin Medical Harmony

 

მარიამ ჯორბენაძე / Mariam Jorbenadze
თსა-ს სტუდენტი / TMA's Student


ბერლინის სამედიცინო ჰარმონია

მე ვარ მარიამ ჯორბენაძე, თბილისის სამედიცინო აკადემიის მესამე კურსის სტუდენტი. მეექვსე სემესტრში მონაწილეობა მივიღე ბერლინის შარიტეს (Charite) უნივერსიტეტის და თბილისის სამედიცინო აკადემიის ინტეგრირებულ კვლევით პროექტში - “The Role of HPV in Cancer in Georgia”. პროექტის ფარგლებში აგვარჩიეს ექვსი სტუდენტი, რომლებიც ერთი კვირის განმავლობაში ვიმყოფებოდით შარიტეს უნივერსიტეტში.

ამ პერიოდის მანძილზე თითქოს ჩვენს ყოველდღიურ რუტინას მოვწყდით და იქაური ცხოვრების რიტმს ავყევით. დილას ვიწყებდით შეხვედრით და ჩვენი პროექტის მიზნის განხილვით, რის შემდეგაც გვქონდა საშუალება დაგვეთვალიერებინა ლაბორატორიები, კლინიკური განყოფილებები და სამედიცინო უნივერსიტეტები. 

ჩემთვის, როგორც სამედიცინო სტუდენტისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო იყო იმ თემებზე საუბარი, რომელიც ჩემს მომავალ პროფესიას ეხება და მედიცინის უფრო ფართო ჭრილში დანახვის საშუალებას მაძლევს. რაც შეეხება პროექტის მიზანს, ადამიანის პაპილომავირუსი არის ცნობილი რისკფაქტორი რამდენიმე ტიპის კიბოსთვის, საქართველოში კი ამ ეტაპზე მათი შემთხვევები იზრდება, რაც მოცემულ კვლევით პროექტს განსაკუთრებით აქტუალურს და საყურადღებოს ხდის საზოგადოებისთვის.

ბერლინში ყოფნის პერიოდში ყველაზე დიდ დროს შარიტეს უნივერსიტეტში ვატარებდით. პირველივე დღიდან მოხიბლული ვიყავი უნივერსიტეტის უნიკალური გარემოთი. არქიტექტურა, თანამედროვე ინოვაციებისა და მარადიული სიდიადეების სასიამოვნო ნაზავი იყომაგრამ შარიტეს მიმზიდველობა სცდებოდა მის ესთეტიკურ ხიბლს. ყოველდღიურმა დისკუსიებმა, ვორქშოფებმა და კურირებულმა სემინარებმა გააცოცხლა ჩემში მოტივაცია და გააფართოვა ჩემი შეხედულებები. მაგრამ, ალბათ, Charete-ის ყველაზე მიმზიდველი ასპექტი სტუდენტებისა და ლექტორების კეთილგანწყობა და მოტივაცია იყო. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმის დანახვა თუ როგორი მიზანდასახული  სტუდენტები სწავლობენ იქ და თუ როგორ უწყობენ ხელს ლექტორები სტუდენტებს თავისი მისწრაფებების რეალიზებაში.

შარიტეს გარდა, გვქონდა საშუალება ბერლინის სამედიცინო უნივერსიტეტშიც გაგვეტარებინა დრო. ბერლინის სამედიცინო უნივერსიტეტის ენერგიულ კამპუსში  ცოდნის, მრავალფეროვნებისა და აკადემიური თავისუფლების დინამიური თანწყობა იყო. უნივერსიტეტის მიმზიდველობა მდგომარეობდა არა მხოლოდ მის ესთეტიკურ გარემოში, არამედ ინტელექტუალურ მხურვალებაშიც. აყვავებულ სიმწვანეში მოქცეული და ბერლინის გულში ჩასმული, თავისუფალი უნივერსიტეტი ბუნებისა და ადამიანის ინტელექტის ჰარმონიული შერწყმის დასტური იყო. თითქოს ბერლინის კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი იყო ჩაქსოვილი უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურაში, შეიქმნა ატმოსფერო, რომელიც აღნიშნავდა ქალაქის მდიდარ ისტორიასა და მომავალს. უნივერსიტეტში ვიზიტის ფარგლებში დავესწარით ალერგიის ვორქშოფს და უფრო გავიღრმავეთ ჩვენი ცოდნა მოცემულ საკითხთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, გვქონდა საშუალება გვესაუბრა სტუდენტებთან და გაგვეცვალა საკუთარი გამოცდილებები.

ჩასვლის მომენტიდან ბერლინის მრავალფეროვანმა გარემომ აღფრთოვანება გამოიწვია ჩემში. ქალაქის ხმაურიანი ურბანული ლანდშაფტი ჰარმონიულად თანაარსებობდა ბუნების შენარჩუნების ვალდებულებასთან. ქალაქის ინფრასტრუქტურისა და ბუნების უწყვეტმა ინტეგრაციამ წარუშლელი შთაბეჭდილება დამიტოვა. ბერლინი იყო ცოცხალი დასტური იმ იდეისა, რომ პროგრესი არ უნდა მოხდეს ბუნების ხარჯზე.

როდესაც ჩემი ერთკვირიანი მოგზაურობა დასასრულს მიუახლოვდა, მივხვდი რომ ძალიან დიდი ტრანსფორმაცია განვიცადე. შარიტეს უნივერსიტეტის სილამაზემ არა მარტო დაიპყრო ჩემი გრძნობები, არამედ ცოდნის დაუოკებელი წყურვილიც გააჩინა ჩემში. ჩემს მოგონებებში შარიტე სამუდამოდ დარჩება სილამაზის, განცვიფრებისა და შთაგონების ადგილად, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში გახდა ჩემი ცხოვრების ისტორიის სანუკვარ თავად.
  Berlin Medical Harmony

I am Mariam Jorbenadze, a third-year student at Tbilisi Medical Academy. In the sixth semester, I participated in the integrated research project of Berlin Charite University and Tbilisi Medical Academy - "The Role of HPV in Cancer in Georgia". Within the framework of the project, we selected six students who were at Charite University for a week.

During this period, it was as if we stopped our daily routine and followed the rhythm of life there. We started the morning by meeting and discussing the purpose of our project, after which we had the opportunity to visit laboratories, clinical departments, and medical universities.
For me, as a medical student, it was very important and interesting to talk about topics that are related to my future profession and allow me to see medicine from a wider perspective. As for the project, human papillomavirus is a known risk factor for several types of cancer, and their cases are increasing in Georgia at this stage, which makes this research project particularly relevant and noteworthy for the public. 


During our stay in Berlin, we spent most of our time at Charité University. From the first day, I was fascinated by the unique environment of the university. The architecture was a delightful mix of modern innovation and timeless grandeur, but Charite's appeal went beyond its aesthetic appeal. Daily discussions, workshops, and curated seminars re-energized me and broadened my horizons. But perhaps the most attractive aspect of Charete was the friendliness and motivation of the students and lecturers. It was very important for me to see what purposeful students study there and how lecturers help students to realize their aspirations. 

In addition to Charité, we also had the opportunity to spend time at the Medical University of Berlin. The vibrant campus of the Medical University of Berlin was a dynamic blend of knowledge, diversity, and academic freedom. 

The attraction of the university lay not only in its aesthetic environment but also in its intellectual fervor. Surrounded by lush greenery and nestled in the heart of Berlin, the Free University was a testament to the harmonious fusion of nature and human intelligence. As if part of Berlin's cultural heritage was woven into the university's infrastructure, an atmosphere was created that celebrated the city's rich history and future. Within the framework of the visit to the university, we attended an allergy workshop and deepened our knowledge regarding this issue. In addition, we had the opportunity to talk with students and share our experiences.


From the moment I arrived, I was fascinated by the diverse environment of Berlin. The city's bustling urban landscape co-existed harmoniously with its commitment to nature conservation. The seamless integration of the city's infrastructure and nature left an indelible impression on me. Berlin was living proof of the idea that progress should not come at the expense of nature.

As my week-long trip drew to a close, I realized that I had undergone a huge transformation. The beauty of Charite University not only captivated my senses but also instilled in me an insatiable thirst for knowledge. Charite will forever remain in my memories as a place of beauty, amazement, and inspiration that for a week became a cherished chapter in my life story.

Comments

Popular posts from this blog

ჩეხეთის ქრონიკები / Chronicles of Czechia

ყველაზე ფერადი სტაჟირების დღეები / The most colorful internship days

ჩემი სამედიცინო თავგადასავალი / My Medical Adventure